Gry motoryczne, społeczne i konstruktywne
Gry motoryczne, społeczne i konstruktywne

Gry motoryczne, społeczne i konstruktywne

Gry motoryczne zapewniają rozwijać swoją indywidualność i siłę mięśni i ogólną integrację drobnych mięśni, nerwów i funkcji mózgu. Ostatnio przeprowadzone badania potwierdziły, że istnieje związek między krytyczną stymulującą aktywność a rozwojem mózgu. Pamiętaj, że małe dzieci muszą mieć wiele okazji do rozwoju fizycznego i zabawy, a gra motoryczna przyzwyczaja małe dzieci do aktywności fizycznej. Natomiast gry społeczne stwarzają dzieciom wiele możliwości dzieci do przyswajania sobie najlepszych mechanizmów, przebiegających przez różne etapy społeczne. Dzięki interakcjom z innymi w czasie zabawy, dzieci uczą się różnych reguł społecznych, takich jak np.
dawanie i branie, wzajemność, współpraca i dzielenie się. Poprzez szereg interakcji z rówieśnikami na rozmaitych etapach społecznych, dzieci uczą się również korzystać z rozumowanie moralnego i rozwija się u nich dojrzałe poczucie wartości. Są też przygotowane do efektywnego funkcjonowania w świecie dorosłych, ponieważ muszą uczestniczyć wielu sytuacjach społecznych. Konstruktywne gry polegają natomiast na tym, że dzieci uczą się manipulować swoim środowiskiem, by tworzyć różne rzeczy.
Ten typ pojawia się najczęściej, gdy dzieci budują wieże i miasta z klocków, bawią się w piasku, konstruują przyrządy drewniane i rysują kredą na ścianach. Pamiętajmy, że gry konstruktywne pozwalają dzieciom na eksperymentowanie z przedmiotami, w ten sposób mogą się dowiedzieć jak stworzyć kombinacje, by pracowały i kiedy nie działają. Nauczą się też podstawowej wiedzy na temat układania, budowania, rysowania, tworzenia muzyki i konstruowania. Dzięki temu dzieci będą mieć ponadto poczucia spełnienia i kontroli nad swoim środowiskiem. Dzieci, które wygodnie manipulują obiektami i materiałami, mogą stać się dobrymi w manipulowaniami słowami, pomysłami i koncepcjami.